פילוח קהל יעד לפי עשירונים

בבואנו לבצע פעילות הפצה רוויה, אנו יכולים להפוך אותה ל"חכמה" יותר ע"י פילוח נכון של קהל היעד.

אחת הדרכים היא פילוח עשירוני: בחירת שכונות בעשירונים הרלוונטיים למוצר/לשירות המתוקשר ע"ג החומר הפרסומי תעלה את רמת האפקטיביות ואחוזי התגובה לפעילות ההפצה.

להלן טבלת עשירונים שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שעלו מסקר הוצאות והכנסות משקי הבית בישראל לשנת 2014:

עשירון הכנסה נטו למשק בית
1 4,292
2 6,880
3 8,148
4 10,181
5 12,124
6 14,120
7 16,252
8 18,963
9 22,382
עליון 32,903

 

(הנתונים משקפים הכנסה נטו למשק בית)