חלוקת אלמנטים פרסומיים עד לדלת הלקוח – אופן חלוקה

בניה רוויה / בניינים משותפים:

האלמנט הפרסומי יתלה על ידית דלת הכניסה לדירה.

* בבניינים בהם יש שומרים אשר לא מאפשרים לבצע חלוקה, ישנה אפשרות להשאיר בלובי הכניסה מספר אלמנטים כמספר הדיירים בבניין או לדלג על הבניין.

* בבניינים אליהם לא ניתן להכנס (לאחר שמוצו כל האפשרויות המוגדרות בחוק), הצוות "ידלג" על הבניין המדובר.

בניה צמודת קרקע / בתים פרטיים:

האלמנט הפרסומי יתלה על ידית שער הכניסה.

במידה ואין שער כניסה עליו ניתן לתלות את האלמנט, תתבצע חלוקה ב"מקום סביר לעין" וזאת מכיוון שעפ"י חוק חל עלינו איסור לחצות את קו שער הכניסה ולהגיע עד לדלת הבית.

התקשרו או השאירו פרטים למענה מהיר