פילוח קהל יעד לפי עשירונים

בבואנו לבצע פעילות הפצה רוויה, אנו יכולים להפוך אותה ל"חכמה" יותר ע"י פילוח נכון של קהל היעד.

אחת הדרכים היא פילוח עשירוני: בחירת שכונות בעשירונים הרלוונטיים למוצר/לשירות המתוקשר ע"ג החומר הפרסומי תעלה את רמת האפקטיביות ואחוזי התגובה לפעילות ההפצה.

להלן טבלת עשירונים שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שעלו מסקר הוצאות והכנסות משקי הבית בישראל לשנת 2018:

עשירון הכנסה ברוטו למשק בית
1 (תחתון) 5,139 ש"ח – 0 ש"ח
2 7,780 ש"ח – 5,139 ש"ח
3 10,812 ש"ח – 7,780 ש"ח
4 13,906 ש"ח – 10,812 ש"ח
5 16,179 ש"ח – 13,906 ש"ח
6 18,633 ש"ח – 16,179 ש"ח
7 23,135 ש"ח – 18,633 ש"ח
8 27,097 ש"ח – 23,135 ש"ח
9 32,470 ש"ח – 27,097 ש"ח
10 (עליון) 32,470 ש"ח ומעלה

 

(הנתונים משקפים הכנסה ברוטו למשק בית)

התקשרו או השאירו פרטים למענה מהיר